natuurwandeling

Natuurwandeling Lichtenbeek, 8 maart 2020

Wandeling over het landgoed Lichtenbeek

Op zondagmorgen 8 maart verzamelden zich een veertiental mensen op de parkeergelegenheid voor de Airborne begraafplaats in Oosterbeek om, o.l.v. Peter Palstring, een sporenwandeling over bovengenoemd landgoed te ondernemen. Het was ondanks de dreiging van regen weer eens prima wandelweer. Peter vertelde dat je niet alleen fauna- en florasporen tegen kon komen, zoals de bekende poot- en voetsporen, uitwerpselen, nesten, holen, prooi- en plantenresten, vraatschade, maar ook culturele sporen zoals de aanleg van parken, paden/wegen, rondelen (in het rond staande oude bomen), grafheuvels, waterbekkens etc.

Overigens kwamen we eerst nog een monument tegen ter nagedachtenis aan de gesneuvelde parachutisten/medewerkers van enkele ondersteunende diensten van Operatie Market Garden. Iets verderop wees Peter ons op de restanten (donkerdere grondkleur dan die van de omringende grond) van de ijzerwinning uit zogenaamde klapperstenen. In de middeleeuwen werd er vaak ijzer gewonnen uit klapperstenen. Deze bestaan uit ijzeroer, waarbij het ijzeroxide/ijzerhydroxide is afgezet rondom kleibolletjes die zich her en der in het zand bevinden. Het ijzeroer is hier na vele jaren van kleine aangroei de omhulling van de klei. De klei verschrompelt door uit-/indroging; het ijzeroer wordt dan een klappersteen. Bij het schudden hoort men het kleibolletje in de klont ijzeroer rammelen. Vandaar de naam.

Onderweg ging hij zelf nog voor (grens)paal staan, vertelde over oude Duitse stellingen en dat je op luchtfoto’s nog de loopgraven uit 1944/1945 langs de van Limburg Stirumweg kon ontwaren.

We zagen nog een verschijnsel, waarbij in dit geval vogels laten zien dat zij hulpmiddelen in de natuur gebruiken om gemakkelijk en rustig zonder dat de dennenappel uit de boom valt zaden uit dennenappels te kunnen pikken. N.l. het vastzetten van die dennenappel in een holte in de ruwe schors van een grote Douglas. Ook  wees Peter ons op een Kerkuil kast, een aardig oude waterbak voor wild, kunstnesten voor de Boerenzwaluw van houtbeton onder de daklijsten van de etage van de kunstenaar Klaas Gubbels, een aantal grafheuvels en vraatschade aan jonge aanplant.  Na iets meer dan 2 uur kwamen we moe maar voldaan, zoals dat zo mooi heet, weer bij de P van de begraafplaats aan. En toen begon het zachtjes te regenen.

De volgende wandeling vindt plaats op zondag 17 mei 2020 op de Empese en Tondense heide nabij Klarenbeek. Kom ook eens mee van de natuur genieten!!

Luuk Rijtma, Peter Palstring

teun8162-200x300

teun8169a

teun8164-200x300

teun8159-225x300