Privacy Policy

 

 

Ski + Fit Arnhem (bekend onder de naam Actief Fit Arnhem) heeft onderstaande privacyverklaring opgesteld:
Privacyverklaring Vereniging Actief Fit Arnhem

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Daar willen wij uiterst zorgvuldig mee omgaan. Daarom zetten wij in deze verklaring voor u uiteen hoe wij dat doen en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen hierover, stuur deze dan gerust per e-mail naar onze secretaris via taairaterces.[antispam].@actieffitarnhem.nl

 

Uw privacy
De vereniging Actief Fit Arnhem (AFA) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens belangrijk is voor haar activiteiten. Wij beschermen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, deelnemers en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt AFA?
AFA verzamelt en verwerkt bepaalde persoonsgegevens van haar leden zoals: naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel lidmaatschapsnummer van de Nederlandse Skivereniging.
Deze gegevens worden verzameld en verwerkt met als doel:
• lid of sporter te kunnen worden / zijn van AFA;
• om activiteiten, vrijwilligerswerk en overige diensten te kunnen leveren;
• om informatie en nieuws van de vereniging en haar sporters te kunnen aanbieden via website, e-mail, (social) media;
• om gelden te kunnen innen en kosten in rekening te kunnen brengen of te vergoeden;
Na beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens maximaal 2 jaar bewaard, tenzij ex-leden aangeven in de toekomst geïnformeerd te willen blijven omtrent jubilea van AFA, reünies e.d.
Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
AFA verstrekt gegevens van leden aan de Nederlandse Skivereniging. Dit is een voorwaarde van het lidmaatschap van de vereniging Actief Fit Arnhem aan de NSkiV.
Naast deze verstrekking aan de NSkiV verstrekt AFA uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij:
• wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak;
• dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en AFA.
AFA laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Actief Fit Arnhem. Let op: andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.

Beeld- en geluidsmateriaal
Van haar activiteiten maakt AFA via een van haar leden of vrijwilligers beeld- en geluidsmateriaal (foto, film, geluidsopname) voor gebruik op de website of voor promotionele doeleinden. Dit materiaal mag niet zonder toestemming van de vereniging en de betrokkenen door derden worden gebruikt. Voor toestemming neemt u contact op met taairaterces.[antispam].@actieffitarnhem.nl

Beveiliging
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Vragen?
Bij vragen kunt u een e-mail sturen aan de secretaris van de AFA. Wilt u uw gegevens inzien, corrigeren, verwijderen of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door AFA, dan kunt u een e-mail sturen aan taairaterces.[antispam].@actieffitarnhem.nl
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.